Sunday, October 18, 2009

Falsafah sebagai seorang guru

Dalam konteks KPM, setiap guru perlu mempunyai tahap profesionalisme yang tinggi, berkualiti dan cemerlang bagi mencapai visi Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) untuk melahirkan guru bertaraf dunia. Berasakan pandangan ini, guru perlu menghayati dan mengamalkan Falsafah Pendidikan Kebangsaan, Falsafah Pendidikan Guru dan seterusnya membudayakan pembelajaran sepanjang hayat. Dalam persekitaran landskap yang sentiasa berubah dan memerlukan pengetahuan dan jenis kemahiran yang terkini bersesuaian dengan zaman informasi, dan jenis guru berkesan turut akan berubah

No comments:

Post a Comment